Skip to:

Tin tức

Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Kinh tế vận tải

Ngày 12-09-2016, Chi bộ Kinh tế vận tải đã tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú.

Danh sách các Đảng viên mới của Chi bộ :

1. Giang Văn Năm             - KTB54ĐH2 (30.12.1995)

2. Bùi Thị Thảo Anh          - KTB53ĐH3 (17.03.1994)

3. Trần Thị Thu Hằng        - KTB53ĐH2 (16.02.1994)

4. Phạm Thị Hà                - KTB54ĐH3 (11.01.1995)

5. Phạm Thị Thanh Thủy   - KTB53ĐH4 (26.11.1993)

6. Đinh Kiều Vân              - KTB54ĐH1 (30.09.1995)

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp Đảng viên mới:

 

Pages