Logistics

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

(Dành cho sinh viên từ khóa 64)

 

CHUYÊN NGÀNH: LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

NGÀNH: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

MÃ NGÀNH: 7510605

 

1. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo Logistics và Chuỗi cung ứng do Khoa Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình của nhiều trường đại học trong nước và quốc tế. Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.


- Tên chương trình: CTĐT cử nhân Logistics và Chuỗi cung ứng

- Cơ quan/Viện trao bằng cấp: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Các đơn vị tham gia giảng dạy: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Chứng nhận chuyên môn: Bằng đại học

- Học vị sau tốt nghiệp: Cử nhân

- Mô hình học tập: Toàn thời gian

- Tổng số tín chỉ: 130 tín chỉ

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

- Thời lượng đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)/4,5 năm (9 học kỳ)

- Website: http://vimaru.edu.vn

Cập nhật lần cuối: Tháng 09/20232. Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng. Những người tốt nghiệp chương trình này có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành các hoạt động quản lý logistics và chuỗi cung ứng, năng động, sáng tạo, thích ứng với mọi môi trường làm việc, có khả năng cạnh tranh với nguồn nhân lực trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phục vụ phát triển kinh tế biển và công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế.3. Cơ hội việc làm và học tập sau khi tốt nghiệp

Sinh viên chuyên ngành Logistics và chuỗi cung ứng sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các vị trí việc làm như sau:

- Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên chứng từ, nhân viên hiện trường, nhân viên marketing, … tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, doanh nghiệp giao nhận vận tải và xuất nhập khẩu.

- Nhân viên kinh doanh, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên điều phối vận tải, … tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ.

- Nhân viên kinh doanh, nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên khai thác kho, … tại các kho hàng.

- Nhân viên thu mua, nhân viên logistics, nhân viên phân tích thị trường … tại các doanh nghiệp sản xuất.

- Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, viện nghiên cứu, …

Và các vị trí việc làm có liên quan tại các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu, giao thông vận tải, …