Skip to:

Kinh tế cơ bản

* BỘ MÔN KINH TẾ CƠ BẢN

Phụ trách Bộ môn: NCS.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện thoại: 0916693255

Phó trưởng BM: NCS.ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Cán bộ, giảng viên bộ môn:

 

 

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Thị Thuý Hồng

2

Phạm Thị Thu Hằng

3

Nguyễn Thị Lan Hương

4

Phạm Thế Hưng

5

Nguyễn Thị Kim Loan

6

Trương Thị Như Hà

7

Nguyễn Bích Ngọc

8

Nguyễn Phong Nhã

9

Lê Sơn Tùng

10

Vũ Thanh Trung

11

Hoàng Bảo Trung

12

Vương Thu Giang

13

Trần Ngọc Hưng

14

Bùi Hải Đăng

15

Huỳnh Ngọc Oánh

16

Phạm Thị Hằng Nga

17

Trần Vân Anh

18

Hàn Huyền Hương

19

Nguyễn Lê Mạnh Cường

 

 

Các môn học giảng dạy:

  1. Kinh tế vi mô
  2. Kinh tế vĩ mô
  3. Phân tích hoạt động kinh tế
  4. Kinh tế phát triển
  5. Kinh tế công cộng
  6. Kinh tế môi trường
  7. Quản lý chất lượng