Skip to:

Tin tức

Hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực phát triển

Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đến năm 2025 thành phố có 40 doanh nghiệp khoa học công nghệ (KHCN), đến năm 2030 có 60 doanh nghiệp KHCN. Đây là thách thức trong thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố.

Pages