Kinh tế ngoại thương

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

(Dành cho sinh viên từ khóa 64)

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG (D402)

NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ

MÃ NGÀNH: 7340120

 

1. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo Kinh tế ngoại thương do Khoa Kinh tế xây dựng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thẩm định và ban hành. Chương trình có tham khảo các chương trình của nhiều trường đại học trong nước và quốc tế. Chương trình được định kỳ rà soát, cập nhật, chỉnh sửa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đối với sinh viên tốt nghiệp cũng như đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Người học khi tham gia chương trình được đào tạo không chỉ về kiến thực mà còn được rèn luyện cả về kỹ năng, thái độ đáp ứng Khung trình độ quốc gia Việt Nam cũng như một số yêu cầu quốc tế khác đối với năng lực của người lao động trong thế kỷ 21.

- Tên chương trình: CTĐT cử nhân Kinh tế ngoại thương

- Cơ quan/Viện trao bằng cấp: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Các đơn vị tham gia giảng dạy: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

- Chứng nhận chuyên môn: Bằng đại học

- Học vị sau tốt nghiệp: Cử nhân

- Mô hình học tập: Toàn thời gian

- Tổng số tín chỉ: 130 tín chỉ

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

- Thời lượng đào tạo: 4 năm (8 học kỳ)/4,5 năm (9 học kỳ)

 

2. Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo là:

a. Cung cấp kiến thức ngành về kinh tế và kinh doanh quốc tế giúp cho sinh viên hiểu được sự vận hành của một nền kinh tế, hiểu được các hoạt động kinh doanh quốc tế; trang bị kiến thức chuyên ngành Kinh tế ngoại thương giúp cho sinh viên nắm bắt được quy trình cụ thể đối với hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu;

b. Năng lực thiết kế (D), thực hiện (I) và vận hành (O) các thành quả của quá trình đào tạo liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngoại thương;

c. Nâng cao sự hiểu biết về bối cảnh nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế ngoại thương.

Với các mục tiêu tổng quát và cụ thể trên, mục tiêu đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên.3. Cơ hội việc làm và học tập sau khi tốt nghiệp

Với các mục tiêu tổng quát và cụ thể trên, mục tiêu đối với định hướng nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành Kinh tế ngoại thương hướng đến những vị trí sau:

- Các sở ban ngành có bộ phận hội nhập kinh tế quốc tế; có liên quan đến kinh doanh quốc tế, kinh tế quốc tế, đầu tư nước ngoài.

- Các công ty kinh doanh có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu;

- Các công ty kinh doanh có liên quan đến hoạt động logistics, vận tải, giao nhận;

- Các hãng tàu, đại lý hãng tàu, công ty vận tải biển; - Các doanh nghiệp kinh doanh và khai thác cảng;

- Các tổ chức tài chính, tín dụng có liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế.

CTĐT cũng chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực khác, yêu cầu kiến thức nâng cao về ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế cũng như chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học các chuyên ngành có liên quan đến chuyên ngành Kinh tế ngoại thương.