Liên hệ

Khoa Kinh tế

Địa chỉ: P.112 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray – Lê Chân - Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3735353

Email: Khoakinhte@vimaru.edu.vn

Website: www.kt.vimaru.edu.vn

Facebook: Khoa Kinh tế - VMU