Skip to:

Liên hệ

Khoa kinh tế vận tải biển

Địa chỉ: P.110 nhà A4 - Khu Hiệu bộ - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313 735353

Email: Khoaktvtb@gmail.com

Website: www.kt.vimaru.edu.vn