Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế

            Khoa Kinh tế - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiền thân là khoa Kinh tế Vận tải biển (từ tháng 8/1998) và Kinh tế Vận tải thủy được thành lập vào ngày 15 tháng 11 năm 1962. Với hơn 60 năm trưởng thành và phát triển không ngừng, Khoa Kinh tế Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã góp phần quan trọng vào sự thành công của nhiều thế hệ thầy trò. Khoa Kinh tế đã không ngừng lớn mạnh, tạo được uy tín cao trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, không chỉ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Luôn đứng đầu trong việc áp dụng công nghệ khoa học vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu luôn đi đầu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

          Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Kinh tế không chỉ nắm vững kiến thức chuyên ngành mà còn đảm nhận những vai trò quan trọng trong các tổ chức, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế biển quốc gia.


 Các chuyên ngành đào tạo, giảng dạy

+ Bậc cử nhân

• Kinh tế vận tải biển                                       


• Kinh tế vận tải thủy                                       

• Kinh tế ngoại thương                                     

• Logistics và quản trị chuỗi cung ứng       


• Kinh doanh quốc tế và logistics (Hệ Đào tạo tiên tiến)

• Kinh tế Hàng hải (Hệ Đào tạo tiên tiến)

+ Bậc Thạc sỹ

• Thạc sỹ: Quản lý vận tải và logistics


• Thạc sỹ: Quản lý kinh tế

+ Bậc Tiến sỹ

• Tiến sỹ: Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải

• Tiến sỹ: Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa

Khoa có Tổng số 71 cán bộ giảng viên, với sự đa dạng về trình độ và kinh nghiệm. Những năm gần đây, đội ngũ giảng viên của khoa cũng đã có sự phát triển về nhanh về lượng và chất. Hiện tại, 90% trong số hơn 70 cán bộ, giáo viên của khoa là thạc sĩ trở lên.Trong đó gồm:

- 1 Giáo sư

- 6 Phó Giáo sư

- 20 Tiến sĩ


- 10 Nghiên cứu sinh