Đoàn Thanh niên và Hội Sinh Viên

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN KHOA KINH TẾ

   - Bí thư Liên chi đoàn:        ThS. Phạm Trung Kiên

                                                 - Điện thoại: 0799299799

   - Phó Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Huỳnh Tất Minh

                                                 - Điện thoại: 0936528511

   - Bí thư Chi đoàn giáo viên: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

                                                 - Điện thoại: 0986941569