Skip to:

Logistics

* BỘ MÔN LOGISTICS 

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: 0948828248

Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0984363697

 

Cán bộ, giáo viên bộ môn:

 

STT Họ tên giảng viên
1 TS. Nguyễn Minh Đức
2 TS. Phạm Thị Yến
3 NCS. ThS. Nguyễn Thị Lê Hằng
4 ThS. Vũ Lê Huy
5 ThS. Nguyễn Thị Nha Trang
6 NCS. ThS. Đỗ Như Quỳnh 
7 NCS. ThS. Trần Thị Minh Trang
8 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung
9 ThS. Phạm Thị Mai Phương
10 CN. Nguyễn Hữu Hưng

 

Các môn học giảng dạy:

1. Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

2. Marketing logistics

3. Logistics quốc tế

4. Logistics nội đô

5. Logistics vận tải

6. Quản trị kho hàng

7. Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

8. Thiết kế hệ thống thông tin logistics