Skip to:

Logistics

* BỘ MÔN LOGISTICS 

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: 0948828248

Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0984363697

 

Giảng viên bộ môn:

 

STT Họ tên giảng viên   Chức vụ  Điện thoại
1 TS. Nguyễn Minh Đức Trưởng Bộ môn, UV BCH ĐB, GĐ TT Logistics  
2 TS. Phạm Thị Yến Phó trưởng Bộ môn  
3 TS. Nguyễn Thị Lê Hằng GV  
4 ThS. Vũ Lê Huy GV  
5 ThS. Nguyễn Thị Nha Trang GV, PT Công đoàn BM  
6 TS. Đỗ Như Quỳnh  GV  
7 TS. Trần Thị Minh Trang GV  
8 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung GV  
9 ThS. Phạm Thị Mai Phương GV  
10 CN. Nguyễn Hữu Hưng GV  
11 CN. Lê Mạnh Hưng GV  
12 ThS. Lê Thị Hồng Minh GV  

 

Các môn học giảng dạy:

1. Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

2. Marketing logistics

3. Logistics quốc tế

4. Logistics nội đô

5. Logistics vận tải

6. Quản trị kho hàng

7. Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

8. Thiết kế hệ thống thông tin logistics