Logistics

* BỘ MÔN LOGISTICS

Địa chỉ: Phòng 214 nhà A4

 

Phó Trưởng Bộ môn (Phụ trách bộ môn): TS. Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0984363697

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Trần Hải Việt

Điện thoại: 0984362723Giảng viên bộ môn (12.2023):

 


STT Họ tên giảng viên   Chức vụ  Điện thoại
1 TS. Phạm Thị Yến Phó trưởng bộ môn Phụ trách BM 0984363697
2 ThS. Trần Hải Việt Phó trưởng Bộ môn 0984362723
3 TS. Nguyễn Minh Đức GV  
4 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung GV, PT Công đoàn BM  
5 TS. Đỗ Thị Minh Hoàng GV  
6 TS. Nguyễn Thị Lê Hằng GV  
7 ThS. Phạm Thị Mai Phương GV  
8 ThS. Nguyễn Hữu Hưng GV  
9 ThS. Lê Mạnh Hưng GV  
10 ThS. Lê Thị Hồng Minh GV  
11 ThS. Vũ Lê Huy GV  
12 ThS. Nguyễn Thị Nha Trang GV  
13 CN. Đoàn Thị Thu Hà Trợ giảng