Skip to:

Logistics

* BỘ MÔN LOGISTICS 

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: 0948828248

Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0984363697

 

Giảng viên bộ môn (7.2023):

 


STT Họ tên giảng viên   Chức vụ  Điện thoại
1 TS. Nguyễn Minh Đức Trưởng Bộ môn, UV BCH ĐB, GĐ TT Logistics  
2 TS. Phạm Thị Yến Phó trưởng Bộ môn  
3 TS. Nguyễn Thị Lê Hằng GV  
4 ThS. Nguyễn Thị Cẩm Nhung GV, PT Công đoàn BM  
5 ThS. Vũ Lê Huy GV  
6 ThS. Nguyễn Thị Nha Trang GV  
7 ThS. Phạm Thị Mai Phương GV  
8 CN. Nguyễn Hữu Hưng GV  
9 CN. Lê Mạnh Hưng GV  
10 ThS. Lê Thị Hồng Minh GV  
11 TS. Đỗ Thị Minh Hoàng GV  
12 ThS. Trần Hải Việt GV  
13 CN. Đoàn Thị Hà Trợ giảng  

 

Các môn học giảng dạy:

1. Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

2. Marketing logistics

3. Logistics quốc tế

4. Logistics nội đô

5. Logistics vận tải

6. Quản trị kho hàng

7. Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

8. Thiết kế hệ thống thông tin logistics