Skip to:

Logistics

* BỘ MÔN LOGISTICS 

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Hữu Hùng

Điện thoại: 0904350125

Cán bộ, giáo viên bộ môn:

 

 

STT

Họ và tên

1

Vũ Lê Huy

2

Nguyễn Thị Lê Hằng

3

Trần Thị Minh Trang

4

Phạm Thị Mai Phương

5

Nguyễn Thị Thu Huyền

6

Nguyễn Thị Nha Trang

7

Nguyễn Minh Đức

8

Đỗ Như Quỳnh

9

Phạm Thị Yến

 

Các môn học giảng dạy:

1. Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

2. Marketing logistics

3. Logistics quốc tế

4. Logistics nội đô

5. Logistics vận tải

6. Quản trị kho hàng

7. Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

8. Thiết kế hệ thống thông tin logistics