Skip to:

Logistics

* BỘ MÔN LOGISTICS 

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: 0948828248

Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Yến

Điện thoại: 0984363697

 

Cán bộ, giáo viên bộ môn:

 

STT

Họ và tên

   

1

TS. Nguyễn Minh Đức

   

2

TS. Phạm Thị Yến

   

3

NCS. ThS. Trần Thị Minh Trang

   

4

ThS. Phạm Thị Mai Phương

   

5

NCS. ThS. Nguyễn Thị Lê Hằng

   

6

ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

   

7

ThS. Vũ Lê Huy

   

8

NCS. ThS. Đỗ Như Quỳnh

   

9

CN. Nguyễn Hữu Hưng

   

 

Các môn học giảng dạy:

1. Logistics và quản trị chuỗi cung ứng

2. Marketing logistics

3. Logistics quốc tế

4. Logistics nội đô

5. Logistics vận tải

6. Quản trị kho hàng

7. Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng

8. Thiết kế hệ thống thông tin logistics