Quỹ khuyến học khoa Kinh tế

Quỹ Khuyến học Khoa Kinh tế được thành lập năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Kinh tế. Quỹ được khởi xướng và đóng góp bởi các cựu giảng viên và sinh viên khoa. Quỹ được xây dựng, đóng góp và duy trì với mục đích hỗ trợ và khuyến khích, động viên các em sinh viên xuất sắc, các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng trong họp tập và rèn luyện.

Ban Quản lý quỹ hiện nay bao gồm các thành viên:

1. Ông Đào Văn Bính - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

- Cựu sinh viên: Chuyên ngành Kinh tế Biển - Khoa Kinh tế - khóa 21.

- Nghề nghiệp hiện tại: Giám đốc Công ty TNHH Hòa Mã.

 

2. Thầy PGS.TS Đặng Công Xưởng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ.

- Cựu sinh viên: Chuyên ngành Kinh tế Biển - Khoa Kinh tế - khóa 21.

- Nghề nghiệp hiện tại: Trưởng khoa Kinh tế trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

 

3. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản lý Quỹ.

- Cựu sinh viên: Chuyên ngành Kinh tế Biển - Khoa Kinh tế - khóa 21.

- Nghề nghiệp hiện tại: Phó Chủ tịch Hiệp Hội Các Nhà Đầu Tư Tài Chính Việt Nam.

 

4. Bà Vũ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ kiêm Giám đốc Điều hành Quỹ.

- Cựu sinh viên: Chuyên ngành Kinh tế Biển - Khoa Kinh tế - khóa 21.

- Cựu giảng viên Khoa Kinh tế - trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

- Nghề nghiệp hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Quốc tế Ernst & Young.

 

5. Ông Trần Tiến Dũng - Trưởng ban kiểm soát Quỹ.

- Cựu sinh viên: Chuyên ngành Kinh tế Biển - Khoa Kinh tế - khóa 33.

- Nghề nghiệp hiện tại: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Á.

 

6. Ông Dương Thế Sơn - Thành viên ban kiểm soát Quỹ.

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Quỹ.

- Cựu sinh viên: Chuyên ngành Kinh tế Biển - Khoa Kinh tế - khóa 21.

- Nghề nghiệp hiện tại: Giám đốc Ngân hàng HD Bank Hải Phòng

 

Mẫu đăng ký xét học bổng: 

Link Facebook: https://www.facebook.com/quykhuyenhocktvmu/