Kinh tế hàng hải

BỘ MÔN KINH TẾ HÀNG HẢI

ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG:  Phòng 114 NHÀ A4

Phó Trưởng Bộ môn, Phụ trách bộ môn: TS. Lê Sơn Tùng

Điện thoại: 0934285939

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Bùi Thị Thùy Linh

Điện thoại: 0969210390Giảng viên bộ môn (12.2023):

STT

Họ và tên

Chức vụ Điện thoại

1

TS. Lê Sơn Tùng

Phó trưởng BM, phụ trách BM  

2

ThS. Bùi Thị Thùy Linh

Phó Tr BM, UV BCH ĐB  

3

ThS. Phạm Văn Huy

GV  

4

ThS. Phạm Trung Thắng GV  

5

CN. Đỗ Phương Thanh Trợ giảng  

6

CN. Hoàng Thu Trang  Trợ giảng  
7 CN. Phạm Minh Hoàn Trợ giảng  

 

Bộ môn phụ trách 14 môn:

1

ELEC  20

CRITICAL THINKING - Tư duy phản biện

2

GMA105

OCEAN POLITICS - Chính trị đại dương

3

GMA 100

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL RELATIONS - Quan hệ quốc tế

4

BUS 120

ENVIRONMENT OF MODERN BUSINESS - Môi trường Kinh doanh

5

ECO 200

ECONOMIC GEOGRAPHY  - Địa lý kinh tế

6

HIS 300

WORLD MARITIME HISTORY - Lịch sử hàng hải thế giới

7

GMA 330

MARITIME SECURITY - An ninh hàng hải

8

GMA 360

GLOBALIZATION - Toàn cầu hóa

9

HUM 325

GLOBALIZATION OF CULTURE - Toàn cầu hóa về văn hóa

10

GMA 310

THE GEOPOLITICS OF ENERGY - Địa chính trị về năng lượng

11

GMA 405

INTERNATIONALMARITIME ORGANIZATIONS - Các tổ chức HH quốc tế

12

BUS 300

INTERNATIONAL BUSINESS I - Kinh doanh Quốc tế I

13

HUM  400

BUSINESS ETHICS - Đạo đức trong kinh doanh

14

BUS 301

INTERNATIONAL BUSINESS II - Kinh doanh Quốc tế II