Lịch chào cờ- sinh hoạt năm học 2021-2022, bắt đầu từ ngày 04/04/2022.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng CTSV kính đề nghị các thầy cô tiếp tục chỉ đạo thực hiện Lịch chào cờ- sinh hoạt năm học 2021-2022, bắt đầu từ ngày 04/04/2022.

 


File đính kèm: