Thư viện trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Tài liệu số

Tài liệu số liên kết tại Thư viện trường Đại học Hàng hải Việt Nam

 

Thư viện là trái tim học thuật của đại học. Thư viện được đầu tư một cách xứng đáng, nghiêm túc; hiện đại, đầy đủ và phục vụ mọi lúc-mọi nơi để cung cấp điều kiện dạy-học tối ưu nhất cho thầy và trò là tiêu chuẩn cứng để nhà trường trở thành đại học tầm cỡ thế giới.

 

Liên hệ: Email support.thuvien@vimaru.edu.vn - Hotline: 0904 460 125

 

Danh mục tài liệu - TÀI LIỆU SỐ LIÊN KẾT (vimaru.edu.vn)