Thông báo Lịch thi học kỳ phụ năm học 2021-2022

THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2021-2022

 

* Để đảm bảo yêu cầu phòng dịch Covid-19 mỗi phòng thi chỉ xếp dưới 20SV.
* Sinh viên liên hệ với giảng viên để được hướng dẫn hình thức thi và cách thức nộp bài thi.
* Học phần Tin học văn phòng (17102), các sinh viên tại Hải Phòng thi trực tiếp tại trường; các sinh viên ngoại tỉnh hoặc không đến được trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thi online theo hướng dẫn của giảng viên.
* Danh sách sắp xếp theo Mã học phần

 

 

Lichthi ki phu 2122.xlsx - Google Trang tính