Danh sách Đăng ký TL, GT và Đề tài Nghiên cứu khoa học của Giảng viên và Sinh viên khoa Kinh tế năm học 2020-2021


File đính kèm: 
http://kt.vimaru.edu.vn/sites/kt.vimaru.edu.vn/files/dang_ky_nckh-gt_2020-2021_khoa_kinh_te_27-11-2020_pdf_0.pdf