Kênh thông tin mới của Khoa Kinh tế hỗ trợ kết nối giữa Sinh viên với Doanh nghiệp

http://kndnkt.vimaru.edu.vn/#gioi_thieu

 

  •  Khoa Kinh tế trường Đại học Hàng Hải Việt Nam ra mắt Website kênh thông tin việc làm, thực tập cho sinh viên và doanh nghiệp nhằm mục đích tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và sinh viên sắp và đã tốt nghiệp.
  •  Thông qua Website, doanh nghiệp có thể tiếp cận được nguồn lực sinh viên sắp và đã ra trường đồng thời sinh viên và cựu sinh viên có thể tìm được các cơ hội việc làm cũng như thực tập.
  •  Website tổng hợp các thông tin thực tập, tuyển dụng từ doanh nghiệp và thông tin ứng tuyển từ sinh viên, giúp 2 bên tìm được nhau.
  •  Giáo viên trong khoa có vai trò đứng ra hỗ trợ giúp doanh nghiệp tìm được người phù hợp với công việc, và giúp sinh viên sắp ra trường tiếp cận được các vị trí công việc tại các công ty có ngành học tương ứng.
  •  Mong các doanh nghiệp và các cựu sinh viên đã đi làm có thông tin tuyển dụng thì gửi cho ban quản trị website để giúp các "hậu bối" của khoa Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hơn.

 

WEBSITE NÀY HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI DƯỚI BẤT KỲ GÓC ĐỘ NÀO, LẬP RA LÀ ĐỂ GIÚP SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP TIẾP CẬN ĐƯỢC VỚI NHAU, THẦY CÔ LÀ TRUNG GIAN.