Chương trình tiếp xúc tân sinh viên khoa 61 và trao học bổng Qũy khuyến học Khoa Kinh tế năm học 2019-2020

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP XÚC TÂN SINH VIÊN KHÓA 61

VÀ TRAO HỌC BỔNG QUỸ KHUYẾN HỌC NĂM HỌC 2019-2020

 

Thời gian: 14h ngày 24 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Hội trường lớn A8 - Khu Hiệu bộ - Trường ĐHHHVN

 

Quỹ Khuyến học Khoa Kinh tế trường Đại học Hàng Hải Việt Nam hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích khuyến khích và hỗ trợ phong trào học tập của sinh viên, đặc biệt chú ý tới những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần phấn đấu vươn lên trong học tập, những sinh viên có thành tích học tập tốt, những sinh viên đạt được thành tích cao trong các kỳ thi Olympic hay hoạt động nghiên cứu khoa học, có tinh thần phấn đấu đóng góp cho sự phát triển của Khoa, Nhà trường và xã hội.

https://www.facebook.com/quykhuyenhocktvmu/

Không có mô tả ảnh.