Bộ luật hàng hải 2015

Ban Quản lý và Khai thác cảng là điểm đột phá

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, tại kỳ họp thứ 9 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Ngay sau đó, Ủy ban pháp luật đã phối hợp với cơ quan soạn thảo là Bộ GTVT cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH; đồng thời, tổ chức nhiều đợt khảo sát thực tế ở một số cảng biển, cơ quan, doanh nghiệp… nghe đối tượng chịu tác động trực tiếp báo cáo, kiến nghị... để trên cơ sở đó, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam.

Góp ý vào dự thảo, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều hoan nghênh và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Bộ GTVT cũng như của Ủy ban Pháp luật trong việc tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời đưa được nhiều điểm mới vào dự thảo luật lần này.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền nhấn mạnh: “So với dự thảo lần đầu tiên được trình ra, dự thảo lần này đã là một bước tiến lớn, các nội dung trong luật được quy định tương đối hoàn chỉnh”.

Liên quan đến nội dung về Ban quản lý và khai thác cảng được đặc biệt quan tâm, ông Hiền ủng hộ nội dung quy định này vì đây là điều rất cần thiết. Trên thực tế, các nước đã tổ chức mô hình này và thực hiện rất có hiệu quả, vì vậy, chúng ta cần quan tâm thêm về nội dung này. Trên cơ sở đó, ông Hiền đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa Ban quản lý và khai thác cảng với các cơ quan hữu quan khác vì lo ngại sẽ có sự chồng chéo.

Đánh giá "Dự thảo Bộ luật lần này đã được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho rằng Ban quản lý và khai thác cảng chính là điểm đột phá, nếu chúng ta quy định được mô hình quản lý mà các nước đang áp dụng thì sẽ hiệu quả hơn.

“Tuy nhiên, nếu mô hình Ban quản lý và khai thác cảng này áp dụng cho những cảng lớn, xây dựng mới thì có cần cảng vụ hay không? Cảng vụ là cơ quan quản lý Nhà nước, là cánh tay nối dài từ Cục Hàng hải xuống và đặt tại cảng, nếu áp dụng mô hình Ban quản lý và khai thác cảng mà để cảng vụ thì có bị chồng lấn, có thừa cơ quan quản lý Nhà nước hay không?” – Phó Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.