NGHIỆM THU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH CỦA KHOA KINH TẾ

 

Ngày 31/7/2022 tại Hội trường 3.1 đã diễn ra Buổi nghiệm thu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  các chuyên ngành của Khoa Kinh tế

Dưới sự chủ trì của PHT. Nguyễn Minh Đức cùng các thành viên trong từng Hội đồng thẩm định đã tiến hành nghiệm thu 8 chương trình đào tạo của khoa.

-  Thời gian: sáng từ 8h -11h30, chiều từ 14h - 17h30

- Trình tự nghiệm thu lần lượt như sau: KTT, GMA, IBL, LOG, KTB, KTB CLC, KTN, KTN CLC

Các báo cáo viên của các Ngành đã trình bày các Chương trình đào tạo và được Hội đồng thẩm định ghi nhận việc nghiêm túc triển khai đúng kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo và Hội đồng cũng đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện Chương trình các ngành.

- Kết quả Nghiệm thu 8 Chương trình đào tạo đều ĐẠT

Một số hình ảnh của buổi Nghiệm thu