Skip to:

Kinh tế Vận tải thủy

Kinh tế Vận tải thủy 

 

Phụ trách Bộ môn: NCS. ThS. Bùi Thanh Hải

Điện thoại: 0983135886

 

Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

          Chức vụ  
1 NCS. ThS. Bùi Thanh Hải Phó trưởng Phụ trách bộ môn  

2

TS. Nguyễn Thị Liên

GV  

3

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

GV - Phụ trách CĐ - ISO bộ môn  

4

NCS. ThS. Nguyễn Thị Hường

GV  

5

TS. Phạm Thị Quỳnh Mai

GV  

6

NCS. ThS. Lê Văn Thanh

GV  
7 CN. Nguyễn Thị Thùy Dương GV  
8 CN. Đặng Thị Xuân Giáo vụ Khoa  

 

Bộ môn phụ trách 10 môn:

 

1.     Kinh tế Vận tải thủy nội địa 

2.     Địa lý Vận tải thủy nội địa 

3.     Quản lý và Khai thác đội tàu Vận tải thủy nội địa 

4.     Sức kéo tàu thủy 

5.     Giao nhận trong vận tải 

6.     Bảo hiểm trong vận tải thủy nội địa 

7.     Pháp luật Vận tải thủy nội địa 

8.     Tổ chức Lao động – Tiền lương 

9.     Khoa học quản lý 

10.  Toán kinh tế