Kinh tế Vận tải thủy

Kinh tế Vận tải thủy 

Văn phòng Bộ môn: Phòng 115 nhà A4

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn: ThS. Bùi Thanh Hải

                       Số điện thoại: 0983135886

Phó trưởng bộ môn: Vương Thị Hương Thu

 

Cán bộ, Giảng viên bộ môn (7.2023):
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại 
1 ThS. Bùi Thanh Hải Phó trưởng PT Bộ môn, CTCĐ Khoa, UV BCH ĐB Khoa 0983135886
2 TS. Vương Thị Hương Thu Phó trưởng BM 0904647594
3 TS. Nguyễn Thị Liên GV 0984196743
4 TS. Phạm Thị Quỳnh Mai GV 0869644964
5 ThS. Phạm Trung Kiên GV, Bí thư LCĐ Khoa KT 0799299799
6 ThS. Đặng Thị Xuân GVK 0973365860
7 ThS. Hoàng Thị Minh Hà GVK  0943414339

 

Bộ môn phụ trách 14 môn:

 

1.     Kinh tế Vận tải thủy nội địa 

2.     Địa lý Vận tải thủy nội địa 

3.     Quản lý và Khai thác đội tàu Vận tải thủy nội địa 

4.     Kinh doanh vận tải thuỷ nội địa

5.     Giao nhận trong vận tải 

6.     Bảo hiểm trong vận tải thủy nội địa 

7.     Pháp luật Vận tải thủy nội địa 

8.     Tổ chức Lao động – Tiền lương 

9.     Khoa học quản lý 

10.   Toán kinh tế

11.   Kinh doanh cảng thuỷ nội địa

12.   Hàng hoá trong vận tải

13.   Thực tập chuyên ngành kinh tế thuỷ

14.   Thực tập tốt nghiệp