Skip to:

Kinh tế Vận tải thủy

Kinh tế Vận tải thủy 

Phụ trách Bộ môn: NCS. ThS. Bùi Thanh Hải

Điện thoại: 0983135886

 

 

Giảng viên bộ môn:

STT

Họ và tên

1 Bùi Thanh Hải

2

Nguyễn Thị Liên

3

Nguyễn Thị Thanh Bình

4

Lê Văn Thanh

5

Phạm Thị Quỳnh Mai

6

Nguyễn Thị Hường

 

Bộ môn phụ trách 10 môn:

 

1.     Kinh tế Vận tải thủy nội địa 

2.     Địa lý Vận tải thủy nội địa 

3.     Quản lý và Khai thác đội tàu Vận tải thủy nội địa 

4.     Sức kéo tàu thủy 

5.     Giao nhận trong vận tải 

6.     Bảo hiểm trong vận tải thủy nội địa 

7.     Pháp luật Vận tải thủy nội địa 

8.     Tổ chức Lao động – Tiền lương 

9.     Khoa học quản lý 

10.  Toán kinh tế