Skip to:

Kinh tế Vận tải thủy

Bộ môn Kinh tế Vận tải thủy (mã 152)

 

Phụ trách Bộ môn: NCS. ThS. Bùi Thanh Hải

Điện thoại: 0983135886

 

Giảng viên bộ môn:

 

STT Họ và tên           Chức vụ Điện thoại 
1 ThS. Bùi Thanh Hải Phó tr PT Bộ môn, Phó CT CĐ Khoa, UV BCH ĐB Khoa 0983135886
2 TS. Nguyễn Thị Liên GV 0984196743
3 ThS. Nguyễn Thị Hường GV, PT Công đoàn BM 0914616261
4 TS. Vương Thị Hương Thu GV 0904647594
5 TS. Phạm Thị Quỳnh Mai GV 0345017008
6 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương GV  0766362789
7 ThS. Đặng Thị Xuân GVK   0973365860
8 ThS. Phạm Trung Kiên Bí thư LCĐ Khoa KT 0799299799

 

Bộ môn phụ trách 10 môn:

 

1.     Kinh tế Vận tải thủy nội địa 

2.     Địa lý Vận tải thủy nội địa 

3.     Quản lý và Khai thác đội tàu Vận tải thủy nội địa 

4.     Sức kéo tàu thủy 

5.     Giao nhận trong vận tải 

6.     Bảo hiểm trong vận tải thủy nội địa 

7.     Pháp luật Vận tải thủy nội địa 

8.     Tổ chức Lao động – Tiền lương 

9.     Khoa học quản lý 

10.   Toán kinh tế