Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam: Cần đặt mục tiêu cao hơn

Đây là một trong số những ý kiến đóng góp được đưa ra tại Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công Thương tổ chức sáng 24/1, tại Hà Nội. Cần đặt những mục tiêu cao hơn

Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến góp ý. Dự thảo Chiến lược đặt mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics Việt Nam bền vững, hiệu quả, chất lượng và có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và thế giới, phát huy lợi thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Mục tiêu năm 2030 là tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 6 - 8%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 60 - 70%; chi phí logistics giảm xuống tương đương 16 - 18% GDP; xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 45 trở lên.

Mục tiêu đến năm 2050, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 12 - 15%; tỷ lệ thuê ngoài đạt 70 - 90%; chi phí logistics giảm xuống tương đương 10 - 12%; xếp hạng theo chỉ số LPI trên thế giới đạt thứ 30 trở lên.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về chủ trương, quan điểm, định hướng, đồng thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị cùng với những nhiệm vụ, đề án, dự án triển khai tương ứng liên quan.Ý kiến phát biểu góp ý xây dựng dự thảo gồm:

1) Về mục tiêu, các mục tiêu cụ thể cần thể hiện được chi tiết hơn mục tiêu tổng quát, thay vì liệt kê các chỉ tiêu như hiện tại.

2) Về định hướng, cần gắn định hướng xây dựng chiến lược với định hướng phát triển sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu.

3) Về giải pháp, các hiệp hội và các doanh nghiệp dịch vụ logistics đóng vai trò trọng tâm, vì là đối tượng trực tiếp thực hiện dịch vụ logistics. Do đó, cần tập trung giải pháp nâng cao vai trò, năng lực cho nhóm đối tượng này.

Dự thảo Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ quý II/2024 tới. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng, khi được ban hành, chiến lược sẽ mang lại sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp ngành dịch vụ logistics Việt Nam