Skip to:

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2016 – 2017

THÔNG BÁO Kế hoạch đăng ký học phần cho học kỳ II - Năm học 2016 – 2017

 

1. Công tác chuẩn bị (từ 05/12/2016 đến 12/12/2016):

- Sinh viên tìm hiểu các môn học của kỳ học kế tiếp trong Sổ tay sinh viên, tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập để lên kế hoạch đăng ký học phần (đăng nhập cổng đăng ký trực tuyến trước ngày đăng ký để kiểm tra tính chính xác mật khẩu, đổi mật khẩu có độ bảo mật cao).

- Sinh viên khóa 57 đăng ký thử trên cổng đăng ký trực tuyến http://dktt.vimaru.edu.vn từ 05/12/2016 đến 12/12/2016:

+ Thao tác theo Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến trong Sổ tay SV năm 2016 trang 86-89, mật khẩu ban đầu là ngày tháng năm sinh có cả dấu gạch chéo (VD: 21/11/1998).

+ Đổi mật khẩu mới (gồm chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt). Nếu bị mất mật khẩu SV đến phòng Đào tạo (P. 114B-A1) để khôi phục lại mật khẩu.

+ Ngày 14/12/2016, Nhà trường xóa dữ liệu đăng ký thử để SV đăng ký chính thức.

2. Đăng ký học phần:

a. Sinh viên đăng ký học phần lần 1 (từ 14/12/2016 đến 21/12/2016): Sinh viên đăng ký trực tuyến trên cổng đăng ký. Lịch đăng ký cụ thể của từng khóa như sau:

- Từ 18h00 ngày 14/12/2016 đến 17h00 ngày 15/12/2016: Hệ đào tạo chất lượng cao.

- Từ 18h00 ngày 15/12/2016 đến 17h00 ngày 16/12/2016: Khóa 54 trở về trước.

- Từ 18h00 ngày 16/12/2016 đến 17h00 ngày 17/12/2016: Khóa 55.

- Từ 18h00 ngày 17/12/2016 đến 17h00 ngày 18/12/2016: Khóa 56.

- Từ 18h00 ngày 18/12/2016 đến 17h00 ngày 19/12/2016: Khóa 57.

- Từ 18h00 ngày 19/12/2016 đến hết ngày 21/12/2016: Tất cả các khóa tiếp tục đăng ký.

b. Phòng Đào tạo điều chỉnh thời khóa biểu (ngày 22/12/2016 đến 23/12/2016):

- Phòng Đào tạo thông báo hủy các lớp có ít SV đăng ký và mở thêm một số lớp học phần SV có nhu cầu đăng ký nhiều.

- Thông báo danh sách SV đăng ký không hợp lệ: chưa đăng ký học phần, đăng ký không đủ số tín chỉ, đăng ký không thỏa mãn điều kiện tiên quyết.

c. Sinh viên đăng ký học phần lần 2 (từ 24/12/2016 đến 27/12/2016): SV tiếp tục đăng ký học phần trên cổng đăng ký trực tuyến.

d. Sinh viên đăng ký học phần/rút học phần tại Phòng Đào tạo (từ 27/12/2016 đến 30/12/2016): SV nộp Đơn xin đăng ký bổ sung/rút học phần về Phòng Đào tạo. SV không phải nộp học phí cho các học phần rút trong giai đoạn này.