Skip to:

Sớm đầu tư tuyến đường giao thông sau bến số 3, 6 cảng Lạch Huyện

Bộ GTVT sẽ khẩn trương triển khai Dự án xây dựng tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 khu bến cảng Lạch Huyện.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri thành phố Hải Phòng, liên quan tới tuyến đường sau bến 3,4 khu bến cảng Lạch Huyện.

Theo đó, cử tri thành phố Hải Phòng đã gửi văn bản kiến nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao Bộ tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến đường sau các bến từ bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến Cảng Lạch Huyện theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1603/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021. Điều này để việc đầu tư tuyến đường sau bến container số 3 và số 4 tại Lạch Huyện đảm bảo tiến độ.

sớm đầu tư tuyến đường giao thông sau bến số 3, 6 cảng lạch huyện

Tuyến đường giao thông kết nối sau bến số 3 đến bến số 6 cảng Lạch Huyện sẽ được khớp nối tiến độ với quá trình xây dựng 4 bến cảng tiếp theo. Ảnh minh họa

Đồng thời, xem xét giao các nhà đầu tư cảng trực tiếp xây dựng tuyến đường phía sau cảng, triển khai thực hiện từ bến số 7 trở đi.

Về vấn đề này, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng vào ngày 19/12/2021, Bộ đã có văn bản đề nghị các Bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, UBND TP. Hải Phòng phối hợp chỉ đạo các nhà đầu tư các cảng container số 3, 4, 5 và 6, thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng chủ động hoàn thiện các thủ tục theo qui định và bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng đoạn đường phía sau bến cảng container của mình.

Sau khi xem xét, tổng hợp đề nghị của UBND TP. Hải Phòng và các nhà đầu tư, Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư tuyến đường giao thông sau các bến cảng từ bến 3 đến bến 6 bằng nguồn vốn đầu tư công đã được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

sớm đầu tư tuyến đường giao thông sau bến số 3, 6 cảng lạch huyện

Bộ GTVT sẽ phối hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao cho các nhà đầu tư từ bến số 7 trở đi

“Bộ GTVT sẽ khẩn trương triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình “Tuyến đường giao thông sau bến số 3 đến bến số 6 thuộc Khu bến cảng Lạch Huyện, cảng biển Hải Phòng” theo quy định, sau khi được Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận”, lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định.

 

Ngoài ra, đối với kiến nghị giao các nhà đầu tư cảng trực tiếp xây dựng tuyến đường phía sau cảng, triển khai thực hiện từ bến số 7 trở đi, Bộ GTVT cho biết sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giao cho các nhà đầu tư từ bến số 7 trở đi thực hiện các thủ tục theo qui định và bố trí nguồn vốn trực tiếp đầu tư xây dựng đoạn đường sau cảng container của mình theo kiến nghị.