Skip to:

Kinh tế vận tải biển

* BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

Phụ trách Bộ môn: NCS. ThS. Phạm Việt Hùng

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

1

Phạm Việt Hùng

Phụ trách Bộ môn

0989441010

2

Bùi Xuân Trường

Giảng viên

0904046828

3

Hồ Thị Thu Lan

Giảng viên

0989567292

4

Nguyễn Sơn

Giảng viên

0936835031

5

Dương Anh Minh

Giảng viên

01666365467

6

Nguyễn Minh Phương

Giảng viên

01224799977

7

Trương Thế Hinh

Giảng viên

0912115892

8

Trần Văn Lâm

Giảng viên

0904419570

9

Trương Thị Minh Hằng

Giảng viên

0982857255

10 Nguyễn Thị Mai Anh Giảng viên 01222355855
11 Hoàng Minh Hằng Giảng viên 01224799977
 

Các môn học giảng dạy:

1. Địa lý vận tải (15301)

2. Kinh tế vận chuyển đường biển (15306)

3. Kinh tế cảng (15305)

4. Hàng hóa (15304)

5. Luật vận tải biển (15302)

6. Quản lý tàu (15307)

7. Đại lý giao nhận (15309)

8. Khai thác tàu (15303)

9. Quản lý khai thác cảng (15310)

10. Bảo hiểm hàng hải (15308)

11. Kinh doanh cảng biển (15312)

12. Kinh doanh vận tải biển (15311)