Skip to:

Kinh tế vận tải biển

* BỘ MÔN KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

Phụ trách Bộ môn: TS. Phạm Việt Hùng

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

1

Phạm Việt Hùng

Trưởng Bộ môn

0989441010

2

Hồ Thị Thu Lan

Phó trưởng Bộ môn

0989567292

3

Trương Thế Hinh

Giảng viên

0912115892

4

Trần Văn Lâm

Giảng viên

0904419570

5

Trương Thị Minh Hằng

Giảng viên

0982857255

6

Nguyễn Sơn

Giảng viên

0936835031

7

Dương Anh Minh

Giảng viên

01666365467

8

Nguyễn Minh Phương

Giảng viên

01224799977

9

Nguyễn Thị Mai Anh

Giảng viên

01222355855

10

Hoàng Minh Hằng

Giảng viên

01224799977

11

Phan Minh Tiến

Giảng viên

01276966566

 

 

 

 

 

   

 

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Các môn học giảng dạy:

1. Địa lý vận tải (15301)

2. Kinh tế vận chuyển đường biển (15306)

3. Kinh tế cảng (15305)

4. Hàng hóa (15304)

5. Luật vận tải biển (15302)

6. Quản lý tàu (15307)

7. Đại lý giao nhận (15309)

8. Khai thác tàu (15303)

9. Quản lý khai thác cảng (15310)

10. Bảo hiểm hàng hải (15308)

11. Kinh doanh cảng biển (15312)

12. Kinh doanh vận tải biển (15311)