Skip to:

Nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2017 – 2018

 

Đơn vị: Khoa Kinh tế

Địa điểm: Văn phòng khoa Kinh tế

 

1.      Tên đề tài: Thiết kế và vận hành các Trung tâm logistics trên khu vực Hải Phòng

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Hữu Hùng

Người tham gia:    ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Bùi Hải Đăng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Hoàng Thị Lịch

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

2.      Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến thị trường lao động ngành vận tải biển của Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Bùi Hải Đăng

Người tham gia: 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Huỳnh Ngọc Oánh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Phạm Phương Mai

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

3.      Tên đề tài:  Nghiên cứu xu hướng biến động của doanh áp dụng mô hình marketing mix trong việc nâng cao Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Young Mind

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Ngọc Hưng

 Người tham gia:   ThS. Hàn Huyền Hương

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Bùi Thanh Hải

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Huỳnh Ngọc Oánh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

4.      Tên đề tài: Quản trị chuỗi cung ứng lạnh nhằm giảm lãng phí thực phẩm tại các quốc gia đang phát triển

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

Người tham gia:  ThS. Nguyễn Thị Lê Hằng

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Nguyễn Sơn

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

TS. Nguyễn Thị Liên

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Nguyễn Kim Loan

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

5.      Tên đề tài: Dịch vụ logistics trong vận tải biển của Việt Nam trước bối cánh hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Bùi Thị Thanh Nga

Người tham gia:   PGS. TS Dương Văn Bạo

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Bùi Hải Đăng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

TS. Nguyễn Minh Đức

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

6.      Tên đề tài:  Nghiên cứu tác động của AEC lên các doanh nghiệp Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp đối với doanh nghiệp Hải Phòng khi tham gia thị trường AEC

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Trần Hải Việt

Người tham gia:  ThS. Phạm Phương Mai

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Nguyễn Sơn

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Phan Bích Ngọc

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Hoàng Thị Lịch

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

7.      Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI tại Hải Phòng

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

Người tham gia:    ThS. Phan Bích Ngọc

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS. TS. Đặng Công Xưởng

Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

TS. Bùi Thị Thanh Nga

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Trương Thế Hinh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Nguyễn Kim Loan

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8.      Tên đề tài: Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu chở dầu thô Việt Nam

 Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Thị Hường

Người tham gia:      ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS.TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Nguyễn Sơn

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Nguyễn Kim Loan

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Phạm Thế Hưng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

9.      Tên đề tài:  Dự báo lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam đến năm 2022

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

Người tham gia:   ThS. Nguyễn Văn Hùng

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS.TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Đoàn Trọng Hiếu

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Nguyễn Thúy Hồng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Phạm Thị Thu Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

10.    Tên đề tài:  Nghiên cứu triển vọng vay vốn từ AIIB của Việt Nam - Nhìn từ góc độ kinh tế và chính trị

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Đoàn Thị Thu Hằng

Người tham gia:  ThS. Đoàn Trọng Hiếu

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS.TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Bùi Thị Thùy Linh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Trần Văn Lâm

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Trương Minh Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

 

 

11.    Tên đề tài:  Một số biện pháp phát triển vận tải thuỷ nội địa khu vực miền Bắc

Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Lê Văn Thanh

Người tham gia:   ThS. Bùi Thanh Hải

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS.TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Trần Hải Việt

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Phan Bích Ngọc

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

TS. Nguyễn Minh Đức

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

12.    Tên đề tài:  Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu trong quá trình cung ứng nhiên liệu cho tàu biển tại khu vực neo đậu Hải Phòng - Quảng Ninh

Chủ nhiệm đề tài:  PGS.TS Đặng Công Xưởng

Người tham gia:  ThS. Trương Thế Hinh

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS.TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Bùi Thị Thùy Linh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Nguyễn Thúy Hồng

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Hồ Thị Thu Lan

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký

 

 

13.    Tên đề tài: Nghiên cứu tổng quan về xu hướng phát triển của đội tàu biển thế giới và đề xuất các phương án phát triển đội tàu hàng rời khô trọng tải lớn của Việt Nam trong giai đoạn 2018-2025

Chủ nhiệm đề tài:  TS. Phạm Việt Hùng

Người tham gia:  ThS. Trần Văn Lâm, ThS. Hồ Thị Thu Lan

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh trong HĐ

1.               

PGS.TS. Dương Văn Bạo

Phó Trưởng Khoa Kinh tế

Chủ tịch HĐ

2.               

ThS. Bùi Thị Thùy Linh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên

3.               

ThS. Trương Thị Minh Hằng

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB1

4.               

ThS. Trương Thế Hinh

GV, Khoa Kinh tế

Uỷ viên, PB2

5.               

 

CV, Phòng KH-CN

Uỷ viên, thư ký