Skip to:

Kinh tế Ngoại thương

* BỘ MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn: ThS. Đoàn Trọng Hiếu

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thị Phương Mai

Cán bộ, giảng viên bộ môn:

 

STT

Họ và tên

1

ThS. Phạm Thị Phương Mai

2

PGS.TS. Dương Văn Bạo 

3

TS. Bùi Thị Thanh Nga

4

ThS. Phan Thị Bích Ngọc 

5

NCS. ThS. Lê Thành Luân

6

ThS. Trần Hải Việt

7

NCS. ThS. Nguyễn Văn Hùng

8

ThS. Lê Thị Quỳnh Hương

9

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

10

ThS. Lương Thị Kim Oanh

11

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

12

ThS. Huỳnh Tất Minh

13

ThS. Đoàn Thị Thu Hằng

14 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
15 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc

 

Các môn học giảng dạy:

1. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2. Thanh toán quốc tế

3. Quan hệ kinh tế thế giới

4. Khoa học giao tiếp

5. Nghiệp vụ hải quan

6. Đầu tư nước ngoài

7. Kinh tế ngoại thương

8. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

9. Tổng quan kinh doanh