Skip to:

Kinh tế Ngoại thương

* BỘ MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn: ThS. Phạm Thị Phương Mai

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Đoàn Trọng Hiếu

Cán bộ, giảng viên bộ môn:

 

STT

Họ và tên

1

Phạm Thị Phương Mai

2

Phan Thị Bích Ngọc

3

Đoàn Trọng Hiếu

4

Lê Thành Luân

5

Đỗ Việt Thanh

6

Trần Hải Việt

7

Nguyễn Văn Hùng

8

Lê Thị Quỳnh Hương

9

Nguyễn Thị Thu Hương

10

Lương Thị Kim Oanh

11

Nguyễn Quỳnh Trang

12

Huỳnh Tất Minh

13

Phạm Thị Lân

 

Các môn học giảng dạy:

1. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2. Thanh toán quốc tế

3. Quan hệ kinh tế thế giới

4. Khoa học giao tiếp

5. Nghiệp vụ hải quan

6. Đầu tư nước ngoài

7. Kinh tế ngoại thương

8. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

9. Tổng quan kinh doanh