Skip to:

Kinh tế Ngoại thương

* BỘ MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

Phó trưởng Phụ trách Bộ môn: ThS. Đoàn Trọng Hiếu

Phó trưởng Bộ môn: ThS. Phạm Thị Phương Mai

Cán bộ, giảng viên bộ môn:

 

STT

Họ và tên

Chức vụ Điện thoại

1

ThS. Phạm Thị Phương Mai

Phó trưởng Bộ môn  

2

PGS.TS. Dương Văn Bạo 

GVCC  

3

TS. Bùi Thị Thanh Nga

GVC  

4

ThS. Phan Thị Bích Ngọc 

GVC  

5

TS. Lê Thành Luân

GV  

6

ThS. Trần Hải Việt

GV, PT Kết nối DN Khoa  

7

NCS. ThS. Nguyễn Văn Hùng

GV  

8

ThS. Lê Thị Quỳnh Hương

GV  

9

ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

GV  

10

ThS. Lương Thị Kim Oanh

GV  

11

ThS. Nguyễn Quỳnh Trang

GV, PT CLB Khởi nghiệp Khoa  

12

ThS. Huỳnh Tất Minh

GV, Phó BT LCĐ Khoa   

13

ThS. Đoàn Thị Thu Hằng

GV  
14 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo GV  
15 ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc GV  
16 TS. Lê Sơn Tùng GV  
       

 

Các môn học giảng dạy:

1. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

2. Thanh toán quốc tế

3. Quan hệ kinh tế thế giới

4. Khoa học giao tiếp

5. Nghiệp vụ hải quan

6. Đầu tư nước ngoài

7. Kinh tế ngoại thương

8. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

9. Tổng quan kinh doanh