Skip to:

Lịch chào cờ định kỳ- sinh hoạt năm học 2020-2021.

Khoa Kinh tế sẽ chào cờ buổi đầu tiên vào ngày 05/10/2020 và địa điểm sẽ đổi sang SÂN C1-C2