Skip to:

Lễ kết nạp Đảng viên mới - Chi bộ Kinh tế vận tải

Ngày 12-09-2016, Chi bộ Kinh tế vận tải đã tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới cho 6 quần chúng ưu tú.

Danh sách các Đảng viên mới của Chi bộ :

1. Giang Văn Năm             - KTB54ĐH2 (30.12.1995)

2. Bùi Thị Thảo Anh          - KTB53ĐH3 (17.03.1994)

3. Trần Thị Thu Hằng        - KTB53ĐH2 (16.02.1994)

4. Phạm Thị Hà                - KTB54ĐH3 (11.01.1995)

5. Phạm Thị Thanh Thủy   - KTB53ĐH4 (26.11.1993)

6. Đinh Kiều Vân              - KTB54ĐH1 (30.09.1995)

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ kết nạp Đảng viên mới:

 

 

Đ/c TS. Nguyễn Hữu Hùng - Bí thư Chi bộ cùng các Đảng viên mới

 

 

Đ/c ThS. Bùi Thanh Hải - Phó Bí thư Chi bộ Kinh tế vận tải 

 

 

SV. Giang Văn Năm            Lớp KTB54ĐH2 (sinh ngày 30.12.1995).

 

 

SV. Bùi Thị Thảo Anh          Lớp KTB53ĐH3 (sinh ngày 17.03.1994).

 

 

 

 

SV. Trần Thị Thu Hằng        - KTB53ĐH2 (16.02.1994).

 

 

SV. Phạm Thị Hà                - KTB54ĐH3 (11.01.1995).

 

 

SV. Phạm Thị Thanh Thủy   - KTB53ĐH4 (26.11.1993).

 

 

SV. Đinh Kiều Vân          Lớp KTB54ĐH1 (sinh ngày 30.09.1995).