Skip to:

Danh sách SV đạt học bổng Quỹ Khuyến học Khoa Kinh tế năm học 2017-2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG QUỸ KHUYẾN HỌC KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2017-2018

 

TT

HỌ TÊN

MSV/LỚP

ĐIỂM TBCHT

cả năm

Hoàn cảnh gia đình

Ghi chú

1.      

Phạm Thị Phương

65022/KTN56ĐH

3,85

Hộ cận nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Xuất sắc

2.      

Chu Quỳnh Anh

67187/KTN57ĐH

3,62

Hộ cận nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Xuất sắc

3.      

Nguyễn Hồng Nhung

64808/KTB56ĐH

3,63

Hộ nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Xuất sắc

4.      

Phạm Mỹ Linh

65474/LQC56ĐH

3,76

Hộ cận nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Xuất sắc

5.      

Đinh Thị Quyên

67307/KTN57ĐH

3,67

Hộ nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Xuất sắc

6.      

Phạm Thị Hải

64834/KTB56ĐH

3,54

GĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có xác nhận của UBND Xã

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Giói

7.      

Phạm Khánh Chi

65459/LQC56ĐH

3,5

Hộ cận nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Giói

8.      

Phạm Thùy Linh

69438/KTN57ĐH

3,44

Hộ cận nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Giói

9.      

Vũ Thanh Tâm

75998/KTB58ĐH

3,4

Hộ nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Giói

10.  

Trần Đình Trọng

65624/KTT56ĐH

3,3

Hộ cận nghèo

Xét theo tiêu chí

điểm TBCHT loại Giói