Skip to:

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ LỚP KHÓA 57

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, CỐ VẤN HỌC TẬP VÀ BAN CÁN SỰ LỚP KHÓA 57

STT

LỚP

NHÓM

GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

 
 

1

KTB57CL

N1

Trương Thế Hinh

GVPT & CVHT

 

 
 

N2

Hồ Thu Lan

CVHT

 

 
 

N3

Trương Thị Minh Hằng

CVHT

 

 
 

N4

Nguyễn Thị Minh Phương

CVHT

 

 
 

N5

Bùi Hải Đăng

CVHT

 

 
 

2

KTB57ĐH

N1

Phạm Việt Hùng

GVPT & CVHT

 

 
 

N2

Trần Văn Lâm

CVHT

 

 
 

N3

Trần Ngọc Hưng

CVHT

 

 
 

N4

Trần Vân Anh

CVHT

 

 
 

3

KTN57CL

N1

Nguyễn Văn Hùng

GVPT & CVHT

 

 
 

N2

Phạm Thị Phương mai

CVHT

 

 
 

N3

Lê Thị Quỳnh Hương

CVHT

 

 
 

N4

Bùi Thị Thanh Nga

CVHT

 

 
 

N5

Nguyễn Thị Thu Hương

CVHT

 

 
 

4

KTN57ĐH

N1

Lương Thị Kim Oanh

GVPT & CVHT

 

 
 

N2

Nguyễn Quỳnh Trang

CVHT

 

 
 

N3

Trần Hải Việt

CVHT

 

 
 

N4

Đoàn Trọng Hiếu

CVHT

 

 
 

N5

Phan Thị Bích Ngọc

CVHT

 

 
 

5

LQC57ĐH

N1

Vũ Lê Huy

GVPT & CVHT

 

 
 

N2

Nguyễn Thị Lê Hằng

CVHT

 

 
 

N3

Trần Thị Minh Trang

CVHT

 

 
 

N4

Nguyễn Thị Thu Huyền

CVHT

 

 
 

N5

Phạm Thị Mai Phương

CVHT

 

 
 

6

KTT57ĐH

N1

Nguyễn Thị Thanh Bình

GVPT & CVHT

 

 
 

N2

Nguyễn Thị Hường

CVHT