Skip to:

Chương trình Văn nghệ chào mừng 60 năm thành lập trường ĐHHHVN - Một số hình ảnh