Skip to:

Chương trình Tổng kết năm học 2019-2020, Hội nghị sinh viên khoa Kinh tế 2020-2021

CHƯƠNG TRÌNH

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020, HỘI NGHỊ SINH VIÊN 2020-2021

 

-------------------

 

Thời gian:   14h Thứ  7 ngày 14/11/2020

Địa điểm:    Hội trường lớn A8 - Khu Hiệu bộ Trường ĐHHHVN

 

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

1

14h-14h15

 

Ổn định tổ chức, văn nghệ

 

BTC

2

14h15 – 14h20

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

BTC

3

14h20 – 14h30

 

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chỉ định Thư ký, thông qua chương trình Hội nghị, nội quy Hội nghị

 

BTC

5

14h30 – 14h50

BC tổng kết công tác đào tạo, công tác sinh viên năm học 2019-2020 và phương hướng trong năm học tới

Trưởng Khoa -

PGS.TS.Đặng Công Xưởng

6

15h50 – 15h05

Khen thưởng cấp Khoa,Trường

Đoàn Chủ tịch

7

15h05-15h30

Trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị từ SV

Trưởng Khoa, Bí thư liên chi đoàn, Chủ tịch HSV

8

15h30 – 15h40

Phát biểu đại diện Nhà trường

Ban Giám Hiệu

9

15h40 – 15h50

 

Tổng kết và bế mạc

 

Đoàn Chủ tịch

 

BAN TỔ CHỨC