Skip to:

Chương trình Kết nối Doanh nghiệp - Khoa Kinh tế (22-3-2016) - Chủ đề SV Khởi Nghiệp

 

        Khoa Kinh tế được thành lập từ năm 1962, hiện nay đang đào tạo 4 nhóm ngành gồm: Kinh tế vận tải biển, Kinh tế Ngoại thương, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế vận tải đường thủy. Bên cạnh đó Khoa cũng có nhiều thế mạnh về hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn.

        Với vai trò đầu tầu trong việc cung cấp nguồn nhân lực về kinh tế phục vụ chiến lược biển quốc gia và các ngành kinh tế xã hội khác, Khoa Kinh tế đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Theo định hướng của nhà trường giai đoạn 2015-2020 sẽ tiếp tục chú trọng vào việc nâng cao chất lượng và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Trên cơ sở định hướng đó, nhà trường đã giao cho Khoa Kinh tế chủ động xây dựng“Chương trình kết nối doanh nghiệp”.

       Chương trình này nhằm mục đích gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để hỗ trợ quá trình đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Về phía nhà trường sẽ giúp cho việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo sát với thực tế, giúp sinh viên có nhiều điều kiện thực tập thực hành tại doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, tiếp cận và lựa chọn được những sinh viên khá giỏi để tuyển dụng, đồng thời giảm thời gian đào tạo và đào tạo lại.

       Với chủ đề Sinh viên Khởi nghiệp được diễn ra vào ngày 22-03-2016.

       Diễn giả: ThS. Lương Hoài Trân (Nguyên PTGĐ Greenport)