Skip to:

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO “ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÙNG INTERLOG”

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CÙNG INTERLOG”

 

 

Thời gian: 9h ngày 11 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Hội trường lớn – Khu Hiệu bộ - Trường ĐHHHVN

 

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

1

8h30 – 9h

 

Ổn định tổ chức

 

BTC

2

9h – 9h10

 

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

 

BTC

3

9h10 – 10h

Giới thiệu về Interlog, định hướng nghề nghiệp

 

Mr Nguyễn Duy Minh

Giám đốc Interlog

 

4

10h – 10h20

 

Chia sẻ và giải đáp thắc mắc của sinh viên

 

Mrs Cao Thị Ngọc Thúy - Trưởng Phòng đại diện Công ty INTERLOG tại HP

5

10h20 – 10h30

Chia sẻ trải nghiệm làm việc trại INTERLOG

 

Bạn Thanh Tùng - Cựu SV Trường ĐHHHVN

 

6

10h30 – 11h30

Thực hiện bài kiểm tra EQ

 

 

 

7

11h30 – 11h35

Tổng kết và bế mạc

 

BTC

 

 

BAN TỔ CHỨC