Skip to:

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế 

     

 

 

 

 

Trải qua 60 năm trưởng thành và phát triển, với những đóng góp của nhiều thế hệ thầy trò. Khoa Kinh tế đã không ngừng lớn mạnh, tạo được uy tín cao trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và xã hội, luôn đi đầu trong công tác giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoa học của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

     Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Kinh tế đã và đang đảm đương những vai trò quan trọng trong các tổ chức, phát huy tốt vai trò, năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế biển quốc gia.

1. Ngày thành lập khoa Kinh tế vận tải biển: Ngày 15 tháng 11 năm 1962 

     Theo quyết định số 3187/QĐ-ĐHHHVN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường, khoa Kinh tế vận tải biển chính thức đổi tên thành khoa Kinh tế.  

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Lĩnh vực đào tạo, giảng dạy

+ Đào tạo đại học

 • Kinh tế vận tải biển                                        CTĐT (vimaru.edu.vn)
 • Kinh tế vận tải thủy                                        CTĐT (vimaru.edu.vn)
 • Kinh tế ngoại thương                                     CTĐT (vimaru.edu.vn)
 • Logistics và quản trị chuỗi cung ứng             CTĐT (vimaru.edu.vn)

+ Đào tạo Sau đại học

 • Thạc sỹ: Quản lý vận tải và logistics
 • Thạc sỹ: Quản lý kinh tế
 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Quản lý kinh tế

* Các lĩnh vực khác

 • Nghiên cứu Khoa học
 • Tham gia xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của các tổ chức trong ngành vận tải biển trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh…

3. Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể khoa Kinh tế 

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

  - Trưởng khoa: Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS. Đặng Công Xưởng

                             Điện thoại: 0903417305        Phòng: 108. A4

  - Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

                             Điện thoại: 0916693255        Phòng: 105. A4

  - Phó trưởng khoa: TS. Phạm Việt Hùng

                             Điện thoại: 0989441010        Phòng 109. A4

* BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA KINH TẾ

        - Bí thư:         PGS.TS. Đặng Công Xưởng

        - Phó Bí thư: TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

        - Ủy viên:       TS. Phạm Việt Hùng

        - Ủy viên:       ThS. Bùi Thanh Hải

        - Ủy viên:       TS. Nguyễn Minh Đưc

        - Ủy viên:       TS. Hoàng Thị Lịch

        - Ủy viên:       ThS. Bùi Thị Thùy Linh

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ

       - Chủ tịch: ThS. Huỳnh Ngọc Oánh

                               - ĐT 0913464161

       - Phó chủ tịch: ThS. Bùi Thanh Hải

                               - ĐT 0983135886

* BAN NỮ CÔNG KHOA

       - Trưởng ban: ThS. Hồ Thị Thu Lan

                              - ĐT 0989567292

       - Phó trưởng ban: TS. Hoàng Thị Lịch

                              - ĐT 0915250200

* VĂN PHÒNG KHOA

                             - ThS. Đặng Thị Xuân     

                             -  ĐT 0973365860

                             - CN.  Lê Quang             

                             -  ĐT 0938810096

                             - ThS. Phạm Trung Kiên

                             - ĐT 0799299799

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN KHOA KINH TẾ

   - Bí thư Liên chi đoàn:        ThS. Phạm Trung Kiên

                                                 - Điện thoại: 0799299799

   - Phó Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Huỳnh Tất Minh

                                                 - Điện thoại: 0936528511

   - Bí thư Chi đoàn giáo viên: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

                                                 - Điện thoại: 0986941569

* TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS TIỂU VÙNG MÊKÔNG - NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

  - Giám đốc:                           TS. Nguyễn Minh Đức

                                               - Điện thoại: 0948828248

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa

          Tổng số: 71 cán bộ giảng viên, trong đó:

 •                          02 Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •                          16 Tiến sĩ
 •                          11 NCS