Skip to:

Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế 

Khoa Kinh tế vận tải biển - Trường Đại học Hàng Hải đã trải qua 59 năm trưởng thành và phát triển. Với những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều thế hệ  thầy trò, Khoa Kinh tế vận tải biển đã không ngừng lớn mạnh, tạo được uy tín cao trong hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp và xã hội, đóng góp một cách tích cực trong công tác giảng dạy và nghiên cứu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp từ Khoa Kinh tế vận tải biển đã và đang đảm đương những vai trò quan trọng trong các tổ chức, phát huy tốt vai trò, năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực, góp phần một cách tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

1. Ngày thành lập khoa Kinh tế vận tải biển: Ngày 15 tháng 11 năm 1962 

Theo quyết định số 3187/QĐ-ĐHHHVN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trường nhà trường, Khoa Kinh tế vận tải biển chính thức đổi tên thành Khoa Kinh tế từ ngày 9 tháng 9 năm 2013.  

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Lĩnh vực đào tạo, giảng dạy

+ Đào tạo đại học

+ Đào tạo Sau đại học

  • Thạc sỹ: Quản lý vận tải và logistics
  • Thạc sỹ: Quản lý kinh tế
  • Tiến sĩ: Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải

* Các lĩnh vực khác

  • Nghiên cứu Khoa học
  • Tham gia xây dựng các dự án sản xuất kinh doanh và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý của các tổ chức trong ngành vận tải biển trên địa bàn Hải Phòng. Quảng Ninh…

3. Ban lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể khoa Kinh tế 

* BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- Trưởng khoa: PGS.TS. Đặng Công Xưởng

Điện thoại: 0903417305

- Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện thoại: 0916693255

- Phó trưởng khoa: TS. Phạm Việt Hùng

Điện thoại: 0989441010

 

* BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA KINH TẾ

- Bí thư:  PGS.TS. Đặng Công Xưởng

 

* BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA KINH TẾ

- Chủ tịch công đoàn khoa: ThS. Huỳnh Ngọc Oánh - ĐT 0913464161

- Phó chủ tịch công đoàn khoa: NCS. ThS. Bùi Thanh Hải 0983135886

 

* BAN NỮ CÔNG KHOA

- Trưởng ban: ThS. Hồ Thị Thu Lan - ĐT 0989567292

- Phó trưởng ban: TS. Hoàng Thị Lịch - ĐT 0915250200

 

* VĂN PHÒNG KHOA

- ThS. Nguyễn Lê Mạnh Cường - ĐT 09111051818

- CN. Đặng Thị Xuân - ĐT 0973365860

 

* BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN, CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN KHOA KINH TẾ

- Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Bùi Thị Thùy Linh

- Điện thoại: 0969210390

- Phó Bí thư Liên chi đoàn: ThS. Huỳnh Tất Minh

- Điện thoại: 0936528511

- Bí thư Chi đoàn giáo viên: ThS. Nguyễn Thị Hương Giang

- Điện thoại: 0986941569

 

4. Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa

          Tổng số: 71 cán bộ giảng viên, trong đó:

  • 02 Phó Giáo sư, Tiến sĩ
  • 11 Tiến sĩ
  • 16 NCS

Các giảng viên còn lại là Thạc sỹ và hiện đang theo học Sau đại học ở trong và ngoài nước.

 

LOGO của Khoa