Skip to:

Công văn gửi các em sinh viên về việc mở lớp học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cho đối tượng sinh viên đợt 2 năm 2022

Đơn Đăng ký download tại đây: http://sdh.vimaru.edu.vn/don-dang-ky-hoc-lop-dao-tao-trinh-do-thac-si-da...

Đăng ký trực tuyến tại đây: https://appsdh.vimaru.edu.vn/